Haircut
Hair Cuts
 • Women Hair Cuts                       $30+

 • Kid Hair Cuts - Girls                    $15+                     

pexels-cottonbro-3993289.jpg
Hair Colour & Highlights
 • Root Touch Up                            $40+

 • Full Length Hair Colour                 $60+

 • Highlights - Foil                         $120+

 • Highlights - Balayage                 $150+

Hair Care Female Having Hair Treated in
Hair Treatments
 • Dry Hair Treatment                       $40+

 • Dandruff Treatment                       $45+

 • Hair Fall Treatment                       $45+

 • Hair Bonding Treatment                $50+

1*H90h8vIhQI0qnOfMUJidOQ.jpeg
Chemical Treatments 
 • Hair Smoothing                         $200+

 • Hair Perm                                  $60+

 • Permanent Hair Straightening       $200+

pexels-engin-akyurt-3065209.jpg
Additional Services
 • Hair Wash                                    $8

 • Blow Dry                                   $20+

 • Hair Straightening                       $20+

 • Curls and Waves                        $30+

 • Hair Styles                                 $60+

Prices vary according to hair length, texture and density